ONDERNEMINGSPLAN

Als je gaat starten met je eigen bedrijf kan je eigenlijk niet zonder een ondernemingsplan. Deze onderdelen mogen zeker niet ontbreken in je plan.

1. INTRODUCTIE

In het eerste deel van je ondernemingsplan omschrijf je jezelf, je eigenschappen, je valkuilen en de reden waarom jij een eigen bedrijf wilt beginnen. Wees kritisch en kijk goed naar jezelf.

Sluit af met een korte vooruitblik naar de rest van je plan. Wat ga je nog meer vertellen?

2. BEDRIJF

Hier krijgen je plannen wat meer diepgang. Je omschrijft hier precies wat je van plan bent. Twee belangrijke onderdelen daarbij, zijn een doelgroep- en SWOT-analyse.

In de doelgroep-analyse geef je aan voor wie jij straks je werkzaamheden gaat doen. Mannen of vrouwen? Jong of oud? Daar moet je hier over nadenken.

De SWOT-analyse beschrijft de Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakheden), Oppurtunities (kansen) en Threats (gevaren). Je sterke punten zijn de dingen waar je goed in bent. Zwakheden zijn dingen die minder goed gaan, waar nog wat te verbeteren valt. Kansen zijn de mogelijkheden die je nog ziet in de toekomst. Gevaren, of bedreigingen, zijn de dingen die de ontwikkeling van je bedrijf kunnen beperken, zoals ontwikkelingen in de markt of de politiek.

3. CONCURRENTIE

Dit is een belangrijke stap bij het starten van je eigen bedrijf; de concurrentie bekijken. Is er veel concurrentie in de branche die jij wilt aanboren? Zitten die bij je in de buurt of alleen aan de andere kant van het land of de wereld? En wat betekent dat voor jouw bedrijf?

4. MARKETINGPLAN

In je marketingplan ga je vijf p’s uiteenzetten: product, prijs, plaats, promotie en personeel. Deze marketingmix is erg bekend en wordt veel gebruikt voor het schrijven van dit soort plannen.

PRODUCT (OF DIENST)

Hier ga je in op de details van het product dat je wilt gaan verkopen. Hoe gaat het eruit zien? Wat ga je precies doen? En waarom gaat jouw product de markt veroveren?

PRIJS

Dit is nog best wel lastig. Je gaat de verkoopprijs van je product of dienst bepalen. Probeer in te schatten wat mensen voor jouw product/dienst willen betalen en bekijk wat concurrenten vragen. Maar vergeet ook niet om te kijken naar de kosten die je maakt.

PLAATS

De plaats is meer dan alleen de plek van waaruit jij je werkzaamheden gaat verrichten. Het gaat hier vooral om de weg die jouw product of dienst aflegt voor het bij de klant terechtkomt. Ga je een product verkopen in een winkel, of alleen online? En hoe komt een online gekocht product bij de klant? Met welke distributiekanalen? Als je een dienst aanbiedt, ga je dan naar de mensen thuis of heb je een bezoekadres? Dat zijn de vragen die je hier moet beantwoorden.

PROMOTIE

Als je alles op een rijtje hebt en aan de slag gaat met je eigen bedrijf is het natuurlijk wel de bedoeling dat je mensen bereikt. Daarom ga je jouw product of dienst promoten. Dat begint natuurlijk bij een goede naam en logo, een eigen website en huisstijl. Vervolgens is het tijd om na te denken over je acquisitie; hoe ga je je klanten aanspreken? Je kan hiervoor gebruikmaken van e-marketing (een e-mail nieuwsbrief bijvoorbeeld) en sociale media. Misschien zijn er ook tijdschriften of online platforms waar je kunt adverteren. Bouw een netwerk op met mensen die jou kunnen helpen bij het vinden van klanten. En tot slot: vergeet ook het Google niet.

PERSONEEL

Deze stap is niet voor iedereen van toepassing. Werk je alleen en ben je ook niet van plan om personeel aan te nemen in de toekomst? Leg hier dan kort uit waarom en ga verder naar de volgende stap. Denk hier wel goed over na. Wat doe je bijvoorbeeld als je bedrijf onverwachts sterk groeit? Neem je mensen in dienst of ga je werken met flexibele krachten? Probeer hier je verwachtingen voor de toekomst uiteen te zetten.

5. FINANCIEEL PLAN

In het financieel plan omschrijf je je huidige financiële situatie en probeer je in te schatten wat de toekomst zal brengen. Hoeveel verwacht je te verkopen? Hoeveel ga je investeren? En waar ga je dat geld vandaan halen? Een financieel plan is vooral belangrijk als je op zoek gaat naar investeerders. Zij willen graag weten wat voor risico ze lopen. Een goede cijfermatige onderbouwing is voor hen dus heel belangrijk. Maak een begroting van de eerste jaren op  basis van diverse scenario’s.

STARTPUNT ONDERNEMERS