AFTREKPOSTEN

Iedere ondernemer wil geld besparen. En een onderdeel wat je dan zeker niet over het hoofd mag zien, is de belastingaangifte. Een lagere winst betekent dat je minder hoeft af te dragen. En daarvoor kan je gebruik maken van een aantal aftrekposten.

1. ZELFSTANDIGENAFTREK

Bijna iedere ondernemer kan gebruikmaken van deze aftrekpost. Hiervoor moet je voldoen aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per jaar. Voldoe je hieraan? Dan mag je een vooraf vastgesteld bedrag aftrekken van je winst. In 2015, 2016 en 2017 is dat € 7.280.

2. STARTERSAFTREK

De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat je, naast de zelfstandigenaftrek ook de startersaftrek van je winst af mag halen. Je mag gebruikmaken van de startersaftrek als je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur en je in de afgelopen 5 jaar tenminste 1 jaar geen ondernemer was. Ook de startersaftrek wordt vooraf vastgesteld en bedraagt voor 2015, 2016 en 2017 € 2.123. Heb je recht op startersaftrek? Dan mag je dus € 7.280 (zelfstandigenaftrek) + € 2.123 (startersaftrek) = € 9.403 aftrekken van je winst.

3. INVESTERINGSAFTREK

Je hebt recht op investeringsaftrek als je in een jaar meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen. Ieder bedrijfsmiddel moet afzonderlijk ook minimaal € 450 kosten. Je mag bij de belastingaangifte 28% van het geïnvesteerde bedrag aftrekken. Heb je meer dan € 56.193 geïnvesteerd? Dan verandert dit percentage.

4. KLEINEONDERNEMERSREGELING

De regeling is bedoeld voor (de naam zegt het al) kleine ondernemers. Betaal je in een jaar minder dan € 1.883 btw? Dan hoef je een deel van de btw niet te betalen. Is je af te dragen btw lager dan € 1.345? Dan hoef je helemaal geen btw te betalen.

5. MEEWERKAFTREK

Werkt je partner meer dan 525 uur per jaar in je bedrijf zonder vergoeding of is die vergoeding niet hoger dan € 5.000? Dan kom je in aanmerking voor de meewerkaftrek. Je mag dan een bepaald percentage van de winst aftrekken, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Hoe meer je partner heeft gewerkt, hoe meer je mag aftrekken.

6. PENSIOENOPBOUW

Je mag een deel van de winst reserveren voor de opbouw van je pensioen. Over dat deel hoef je nu (nog) geen belasting te betalen. Als je eenmaal met pensioen gaat, moet je alsnog belasting over je gespaarde bedrag betalen. Maar dit belastingtarief zal lager zijn dan het tarief wat je er nu voor betaalt.

7. AFSCHRIJVINGEN

Bedrijfsmiddelen die duurder zijn dan € 450 mag je afschrijven. Dat betekent dat je de kosten van die bedrijfsmiddelen verdeelt over het aantal jaren dat je er gebruik van maakt. En daardoor dus ieder jaar een deel van de kosten mag aftrekken van je winst. Als beginnend ondernemer mag je ook willekeurig afschrijven als je voldoet aan de criteria om startersaftrek te mogen toepassen en je onderneming bij de KvK staat ingeschreven als eenmanszaak, vof, maatschap of cv. Willekeurig afschrijven betekent dat je zelf mag betalen wanneer je de totale afschrijvingskosten afschrijft.

STARTPUNT ONDERNEMERS