SOORTEN BELASTING

Als ondernemer krijg je met de Belastingdienst te maken. Er zijn verschillende soorten belasting waar je zakelijk en persoonlijk aan moet denken. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

1. INKOMSTENBELASTING

Inkomstenbelasting is, zoals de naam al zegt, de belasting die je moet betalen over je inkomen. En net als met inkomen uit loondienst moet je ook betalen over inkomen uit je eigen onderneming. Voor ondernemers gelden vaak wel speciale regels voor de inkomstenbelasting, waarmee je geld kunt besparen op je belastingaangifte. Deze regels veranderen wel bijna ieder jaar. Bekijk deze dus altijd even op de site van de Belastingdienst.

2. OMZETBELASTING

Naast inkomstenbelasting doe je als ondernemer iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar btw-aangifte. In die aangifte geef je aan hoeveel btw je hebt berekend aan je klanten en hoeveel btw je zelf betaald hebt. Het verschil tussen die twee bedragen moet je terugbetalen of krijg je terug van de Belastingdienst.

3. VENNOOTSCHAPSBELASTING

Heb je een bv of nv? Dan doe je aangifte vennootschapsbelasting. Ook verenigingen en stichtingen moeten soms vpb-aangifte doen. Vennootschapsbelasting is het bedrag dat je betaalt over de belastbare winst van een jaar. Er zijn twee tarieven voor de vennootschapsbelasting. Voor bedrijven met een winst tot € 200.000 geldt het tarief van 20%, voor bedrijven met een winst boven € 200.000 geldt het tarief van 25%.

4. DIVIDENDBELASTING

Dividendbelasting wordt betaald over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. 15% van die opbrengsten moet worden afgedragen.

5. LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

De loonbelasting en premie volksverzekeringen vallen samen onder de loonheffing. Dit is het bedrag dat je als werkgever moet afdragen. De loonbelasting houd je in op het loon van je personeel en betaal je namens hen aan de Belastingdienst. Dat geld ook voor de premie volksverzekeringen.

STARTPUNT ONDERNEMERS