MARKETINGPLAN

Het marketingplan is een onderdeel van het ondernemingsplan. In dit plan breng je in kaart hoe je de markt gaat bespelen. Een marketingplan bevat verschillende onderdelen.

DOEL

Welk doel heb je met jouw onderneming? Wat wil jij na een bepaalde periode hebben bereikt?

SWOT-ANALYSE

Nadat het doel duidelijk is, ga je aan de slag met een SWOT-analyse. Deze analyse geeft de belangrijkste sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) weer.

DOELGROEP

Nadat je de markt heb geanalyseerd, bepaal je jouw doelgroep. Deze doelgroep beschrijf je aan de hand van een aantal kenmerken. Zo maak je inzichtelijk wie je doelgroep is en wat hun behoeften zijn.

DOELSTELLINGEN

De doelgroep en het doel zijn duidelijk, maar hoe ga je jouw doelen bereiken? Daarvoor stel je een aantal doelstellingen op. Deze doelstellingen formuleer je SMART. Dat wil zeggen dat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.

STRATEGIE

De doelstellingen zijn geformuleerd, maar welke strategie ga je gebruiken om deze doelstellingen te behalen? Denk hier goed over na!

BUDGET

Allemaal leuk en aardig, maar zonder budget ben je nergens. Je wilt weten hoeveel je kunt besteden. Om dat te berekenen zijn er verschillende methoden.

INSTRUMENTEN

En dan de uitvoering, hoe ga je bovenstaande realiseren? Met de vier P’s van de zogenaamde marketingmix.

STARTPUNT ONDERNEMERS